SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I OBILAZAK POUČNE STAZE PROJEKTA LOKNA

  • Objavljeno: 22 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...

SL.1. Radni sastanak Nadzornog odbora i Projektne grupe (foto: Č. Miler)

Nakon kratke ljetne stanke partneri na projektu „Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ sastali su se u Gradu Krku sa zadaćom analize uspješnosti provođenja projekta u prvom izvještajnom razdoblju.

Javna ustanova „Priroda“ kao vodeći partner na projektu pripremila je za partnere Geodetski institut Slovenije, Krajinski park Ljubljansko barje i Grad Krk analitički osvrt na prvo izvještajno razdoblje. Zadovoljavajući rezultati analize programskih aktivnosti i financijskih pokazatelja ukazuju na dobru suradnju među partnerima te aktivno provođenje projekta u svim fazama.

Kako bi se slovenski partneri što bolje upoznali sa fenomenom krških lokvi, uz vodstvo domaćina krenulo se u obilazak buduće poučne staze projekta LOKNA.

Sl 2. Partneri u obilasku buduće poučne staze projekta LOKNA (foto: JUP)

Partneri su putem oduševljeno promatrali krške lokve, ta mala vodena staništa – oaze bioraznolikosti u bezvodnim krajevima otočkog krša, gdje većina vode zbog vodopropusne podloge ponire u duboko podzemlje. Od davnina se čovjek borio sa sušom i tražio načine kako zadržati dragocjene kapi kiše u krčkom kršu, tako da je većina krških lokvi nastala djelovanjem čovjeka, nanošenjem i sabijanjem glinastog tla na dnima udubina. Manji broj krških lokvi prirodnog je porijekla, a obično ih nalazimo u ponikvama gdje se taložio deblji sloj glinastog tla – crvenice. Lokve vrve vodenim organizmima, algama, vodenim biljem, životinjskim planktonom, vodozemcima i gmazovima, a brojni kukci, ptice i šišmiši lete oko lokve i tvore neraskidiv biosustav. U dnevnom obilasku naši gosti iz Slovenije promatrali su popodnevne igre žaba, vretenaca i leptira te se relaksirali uz pjev ptica ne krijući ushićenost doživljenim.