ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA „LOKVE – VRIJEDNI VODENI BIOTOPI“

  • Objavljeno: 26 October 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...

U suradnji s Gradom Krkom Javna ustanova „Priroda“ održala je terensku radionicu „Lokve – vrijedni vodeni biotopi“ za učenike 6. i 7. razreda Područne škole Vrh na Krku. 

U cilju očuvanja i revitalizacije krških lokava, tog važnog dijela ekosustava, važno je pozorno pratiti njihovo stanje i zaštititi ih od nestajanja. Da bi bili uspješni u tom zadatku, izuzetno je značajna edukacija te upoznavanje mladih naraštaja sa važnošću lokava te njihovom očuvanju za budućnost. Stoga je i organizirana ova zanimljiva prirodoslovna radionica pod vodstvom djelatnika Javne ustanove „Priroda“, a u suradnji s Gradom Krkom te Područnom Školom Vrh. Posebno za ovu priliku osmišljena je i tiskana radna bilježnica koju su djeca koristila kao pomagalo u svom istraživačkom radu, a moći će ju koristiti i nadalje te nadopunjavati novim saznanjima.

Kao pomagalo u radu korištena je radna bilježnica

Preko dvadesetero učenika šestih i sedmih razreda iz Područne škole Vrh na jedan dan postali su pravi istraživači. Okruženi pincetama, povećalima, mrežicama i raznim posudicama pozorno su pratili upute voditelja i sa zanimanjem proučavali sav taj neobičan i zanimljiv biljni i životinjski svijet koji se nalazi u krškim lokvama i oko njih. Da je ovdje bila riječ o pravim istraživanjima malih polaznika govori i činjenica da su u svom radu koristili i sofisticirani uređaj – multiparametarsku sondu, koji je također nabavljen u okviru projekta. Djeca su sondom vršila razna mjerenja stanja vode i okoliša te svoja zapažanja marljivo bilježili u radne bilježnice.

Tijekom radionice učenici su se koristili multiparametarskom sondom – sofisticiranim uređajem pribavljenim u okviru projekta  

Tijekom radionice učenici su imali priliku naučiti koje sve biljne i životinjske vrste ovise o ovim malim vodenim staništima nastalim prirodnim putem ili kao djelo i ljudskih ruku. Na krškom reljefu gdje je voda predstavljala pravo bogatstvo, naši stari su na mjestima gdje se zadržavala kišnica napornim radom stvorili lokve koje su im koristile za navodnjavanje usjeva, napajanje stoke, gašenje požara, a ponekad i za piće. Marljivo su bilježili svoja zapažanja i rješavali zadatke te se činilo da su 4 sata trajanja radionice prošla prebrzo. 

Nakon marljivog rada zajedničko druženje nastavljeno je u mjesnoj autohtonoj konobi uz domaću hranu i ambijent „iz davnina“, gdje su djeca razmjenjivala dojmove sa radionice i sa zanimanjem raspravljali o zanimljivim saznanjima.

Zajednički ručak u autohtonoj krčkoj konobi

Radionica je kod malih istraživača pobudila veliko zanimanje za biljni i životinjski svijet u lokvama što je dobar zalog za budućnost i očuvanje ovih vrijednih staništa.