Delavnica za Izdelavo metodologije trajnostnega varovanja vodnih biotopov

  • Objavljeno: 8 December 2015
  • Avtor: loknadmin

V okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost - LOKNA, ki je bil odobren v okviru Operativnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija in Hrvaška 2007-2013, je v petek, 4. decembra potekala delavnica za Izdelavo metodologije trajnostnega varovanja vodnih biotopov. Delavnico je organiziral Geodetski inštitut Slovenije. Pri pripravi delavnice so sodelovali projektni partnerji Javna ustanova „Priroda“ (JUP), Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB) in mesto Krk (MK).

Poleg projektih partnerjev so pri izvedbi delavnice sodelovali še predstavniki Zavoda za varstvo narave RS in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Delavnica je bila uspešno izvedena, saj smo na osnovi analitičnega pregleda vodnih teles na slovenski in hrvaški strani izdelali skupne smernice za trajnostno varovanje vodnih biotopov.