lokve

PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA NA LOKVAMA OTOKA KRKA U OKVIRU PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA - LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

  • Objavljeno: 1 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...
Vretence

Javna ustanova „Priroda“ u suradnji sa vanjskim suradnicima, započela je u lipnju prirodoslovna istraživanja na tri lokve na području Grada Krka. U tijeku su istraživanja herpetofaune, vretenaca, šišmiša, ptica i floristička istraživanja krških lokvi te geolociranje lokvi na otoku Krku u okviru projekta LOKNA.

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA - LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

  • Objavljeno: 1 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...
Krška lokva Diviška na otoku Krku

U općini Ig, nedaleko Ljubljane održana je uvodna konferencija projekta LOKNA. Široj javnosti predstavljeni su ciljevi projekta, te svaki od partnera kroz kratka edukativna predavanja predstavio projekt javnosti.