ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA - LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

  • Objavljeno: 1 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...
Krška lokva Diviška na otoku Krku

Krška lokva Diviška na otoku Krku, foto Marko Randić

U okviru projekta LOKNA predviđena je suradnja slovenskih i hrvatskih stručnjaka za biologiju, hidrologiju, geologiju, informatiku i upravljanje zaštićenim područjima, kako bi se detaljno istražila i valorizirala pojava krških lokava na otoku Krku i močvarna okna (barjanska okna) u Ljubljanskom barju.  Javna ustanova „Priroda“ je vodeći partner na projektu koji se provodi od početka godine u suradnji sa partnerima Geodetskim institutom Slovenije, Krajinskim parkom Ljubljansko barje i Gradom Krkom.

Ciljevi projekta su geolociranje 70 vodenih biotopa na otoku Krku i u Ljubljanskom barju (kao što su lokve i okna)  te provedba prirodoslovnih istraživanja na odabranim lokacijama. Te lokacije biti će dio dviju poučnih staza (jedna će biti postavljena u Ljubljanskom barju, a druga na Krku). Organizirati će se edukativne radionice i stručna studijska putovanja za osnovnoškolsku djecu, te izložba fotografija nastalih tijekom provedbe projekta. Također, tiskati će se promotivno – edukativni materijal i izraditi interaktivni web portal s pristupom kartografskim prikazima vodenih biotopa.

U svrhu medijske promocije i senzibilizacije javnosti, u općini Ig, na području Ljubljanskog barja, održana je uvodna konferencija s ciljem predstavljanja projekta široj javnosti. Svaki od partnera održao je kratko edukativno predavanje nakon čega je održan okrugli stol.

Otvorenje uvodne konferencije i govor gradonačelnika općine IG, foto Blaž Barborič 

Na konferenciji je predstavljen edukativni letak o projektu kojeg možete preuzeti ovdje.