Delavnica za Izdelavo metodologije trajnostnega varovanja vodnih biotopov

  • Objavljeno: 8 December 2015
  • Avtor: loknadmin

V okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost - LOKNA, ki je bil odobren v okviru Operativnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija in Hrvaška 2007-2013, je v petek, 4. decembra potekala delavnica za Izdelavo metodologije trajnostnega varovanja vodnih biotopov. Delavnico je organiziral Geodetski inštitut Slovenije. Pri pripravi delavnice so sodelovali projektni partnerji Javna ustanova „Priroda“ (JUP), Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (KPLB) in mesto Krk (MK).

Pogled skozi barjanska okna

  • Objavljeno: 8 December 2015
  • Avtor: loknadmin

»...Posebno nevarna pa so bila okna ali vretjà (Seefenster). Tako so nazivljali vodoshrambe, ki so bile včasih odprte, časih pa goljufivo pokrite s tenko skorjo mahu in šašev. Gorjé samotnemu človeku, ki je zašel tjà! Zginil je bil brez sledu v oknu… »     
I.Šubic, 1886, Jahresbericht des k.k. Obergymnasiums zu Laibach

Lopočev močvarni moljac

  • Objavljeno: 3 November 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...

Istraživanjem lokvi otoka Krka, na lokvi Menkova u blizini sela Poljica, fotografirali smo vrstu leptira latinskog imena Elophila nymphaeata. Obzirom da vrsta nema službeni hrvatski naziv, nazvali smo ga lopočev močvarni moljac. Ovi noćni leptiri zanimljivi su po tome što njihove gusjenice provode život u vodama stajaćicama, dišu škrgama i hrane se vodenim biljem. Gusjenice lopočevog močvarnog moljca u lokvi Menkova se hrane plivajućim mrijesnjakom (Potamogeton natans). Listovi mrijesnjaka služe im i kao zaštita.

PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA NA LOKVAMA OTOKA KRKA U OKVIRU PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA - LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

  • Objavljeno: 1 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...
Vretence

Javna ustanova „Priroda“ u suradnji sa vanjskim suradnicima, započela je u lipnju prirodoslovna istraživanja na tri lokve na području Grada Krka. U tijeku su istraživanja herpetofaune, vretenaca, šišmiša, ptica i floristička istraživanja krških lokvi te geolociranje lokvi na otoku Krku u okviru projekta LOKNA.

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA - LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

  • Objavljeno: 1 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...
Krška lokva Diviška na otoku Krku

U općini Ig, nedaleko Ljubljane održana je uvodna konferencija projekta LOKNA. Široj javnosti predstavljeni su ciljevi projekta, te svaki od partnera kroz kratka edukativna predavanja predstavio projekt javnosti.

Strani